پاکسازی پوست ، زیبایی

میدونستی میسلار فقط برای پاک کردن آرایش نیست؟ اکثر پیج ها میگن میسلار فقط در مواردی استفاده کن که پوستت ارایش داره حداقل روزی یکیار باید میسلار بزنی برای اینکه پوستت از آلودگی و جریی تمیز بشه شوینده فقط برای برداشت آلودگی ها از سطح پوست هست ، میسلار عمق منافذ از آلودگی و چربی تمیز میکنه پس واجبه بعد از میسلار حتما پوست شسته بشه در غیر اینصورت ، باعث حساسیت پوستی میشه اونم به این شدت و یا اگزمای پوستی پس توجه نکنین که میگن نیاز به شستشو نداره حتمت با شوینده مناسب شستشو بدین میسلار روی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید