ترنچر برش حفاری آسفالت

ترنچر فیبر نوری حفاری عرض ۸ تا ۱۵ سانت و عمق تا ۵۰ سانت جهت هماهنگی با تلفن ۰۹۱۵۷۰۰۱۹۲۹ تماس بگیرید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید