اذیت کردن گربه ی سمج سر نماز خوندن!!خخخخخ

صاحبش داره نماز میخونه و گربه با کمال جسارت میپره و پای صاحبش رو گاز میگیره!!... نظر و کامنت فراموش نشه دوستان من♡
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید