ازش پرسیدن اگر عده ای از باخت تیم کشورشون خوشحال بشن چی بهشون میگی؟

ازش پرسیدن اگر عده ای از باخت تیم کشورشون خوشحال بشن چی بهشون میگی؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید