عکسی از جام جهانی که قطعا هر ایرانی بازی خورده را شوکه خواهد کرد / کیروش

در این ویدئو به حاشیه هایی که کوشیده اند برای ایران به وجود بیاورند رخدادهای پیرامون تیم ملی ایران در جام جهانی و واکنش هایی پیرامون آن و حاشیه های جام جهانی خواهیم پرداخت.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید