جلسه دوم

جلسه دوم
برچسب ها : Er - Database - PostgreSQL -
منبع : آپارات
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید