قبل و بعد عمل زیبایی بینی توسط دکتر سعید سهراب پور

عمل بینی گوشتی، استخوانی و ترمیمی به صورت فانتزی، نیمه فانتزی، طبیعی و ... توسط دکتر سعید سهراب پور جراح سر و گردن متخصص گوش، حلق و بینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران استاد منتخب دانشگاه تهران در سال 1401 وبسایت:
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید