ووشو ساندا کار برای قهرمانی

بسم تعالی. تمرینات ووشو برای قهرمانی. علی خنجری. امیرحسین میر فردی. احمدرضا روشن چراغ. ابوالفضل خنجری. خنجر خنجری. ارین اکبری. با مربی گری استاد فرشاد لشکری
ویدیوهای جدید