پیشبینی نتیجه بازی ایران در برابر ولز توسط لاک پشت معروف

استاد اودوی قهرمان بی بدیل و بی رقیب کنگفو در جهان با الهام گرفتن از نیروی درون و استفاده از مهارتهای معبد توانست نتیجه بازی ایران و ولز را پیشبینی و پیشگویی کند. این اتفاق بزرگ در برابر پروفسور بسطامی رخ داد. شما هم نظر خودتون رو درباره نتیجه بازی ایران و ولز کامنت کنید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید