انجام ندادن تکالیف

وقتی فرزندان شما از مدرسه به خانه برمی‌گردند، حتماً خسته و گرسنه هستند و نیاز به زمانی برای استراحت و شارژ مجدد دارند. اگر بلافاصله به سراغ مشق و تکالیفشان بروید و به آن‌ها بگویید از همان ابتدا که وارد خانه می‌شوند، تکالیف خود را انجام دهند، این اصلاً برای آن‌ها خوب نخواهد بود. اگر به فرزند خود اجازه دهید تا هنگام بازگشت به خانه یک استراحت کوتاه داشته باشد، به او زمانی را می‌دهید که آرامش داشته باشد و دوباره انرژی بگیرد. علاوه بر این، مهم نیست که تعیین کنید که چگونه فرزند شما می‌خواهد این زمان استراحتش را بگذراند؛ می‌تواند چرت بزند، چیزی بخورد یا حتی مدتی را در اینترنت سیر کند قبل از اینکه مجبور شود به سراغ تکالیفش برود و شروع به کار کند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید