علی دایی منکر صحبت های خودش شد!

علی دایی پستی منتشر کرده که به من میگویند آیت الله بهجت توصیه کرده در فضای مجازی نباشم ، نمیدانم این حرفها از کجا آمده ! این درحالی است که فیلم این سخنان علی دایی موجود است
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید