اخبار روز فارکس 3 آذر 1401

️اخبار روز فارکس مورخ 24.11.2022 کارشناس تحلیل: آقای اهورا چالکی در حالی که مطالبات اولیه برای دریافت بیمه بیکاری در ایالات متحده با 240000 درخواست بیشترین افزایش از ماه آگوست را به ثبت رساند، صورتجلسه بانک مرکزی نیز این دیدگاه را افزایش داد که تورم ایالات متحده به اوج خود رسیده است و بانک مرکزی سرعت افزایش نرخ بهره را در آینده کاهش خواهد داد. این چشم انداز فشار بر دلار را افزایش داده و به بازارهای سهام کمک می کند.
ویدیوهای جدید